Deures d'estiu

Deures d'estiu

En aquesta pàgina hi trobareu els deures de recuperació i de reforç que els i les alumnes que tinguin matèries suspeses al mes de juny hauran de presentar durant els exàmens de recuperació del mes de setembre.