Estudis d'ESO

  • Alumnes preinscrits amb plaça assignada a primer curs d'ESOdel 20 al 26 de juny de 2019
  • Alumnes preinscrits amb plaça assignada a 2n, 3r i 4t d'ESO: del 27 de juny al 3 de juliol de 2019

Estudis postobligatoris (BAT i FP)

Batxillerat

  • Alumnes preinscrits amb plaça assignada: del 9 al 15 de juliol de 2019
  • Termini perquè els alumnes pendents de l'avaluació de setembre confirmin la seva continuació al centre: del 9 al 15 de juliol de 2019
  • Alumnes de batxillerat pendents de l'avaluació de setembre: del 6 al 10 de setembre de 2019

Formació professional de grau mitjà

  • Alumnes preinscrits amb plaça assignada (matrícula ordinària): del 9 al 15 de juliol de 2019
  • Ampliació de sol·licituds (2a fase d'admissió): 2 i 3 de setembre de 2019
  • Llista d'admesos (2a fase d'admissió): 4 de setembre de 2019
  • Període de matrícula (2a fase d'admissió): 5 i 6 de setembre de 2019