Horari del 1r dia de classe

Horari del 1r dia de classe

El dilluns 14 de setembre, els horaris d’entrada al centre seran els següents:

1r d’ESO: 8.05 - 8.10 h. Accés Joaquim Cusí Fortunet - Esperen al/a la tutor/a a la pista. Accés a l'edifici per la porta 1 (porta principal).
2n d’ESO: 8.05 - 8.10 h. Accés Joaquim Cusí Fortunet - Esperen al/a la tutor/a davant la porta 3 (porta lateral nord).
3r d’ESO: 8.10 h. Accés Joaquim Cusí Fortunet - Esperen al/a la tutor/a davant el gimnàs. Accés a les aules del barracó vell.
4t d’ESO: 8.10 h. Accés Joaquim Cusí Fortunet - Esperen al/a la tutor/a a la pista. Accés a l'edifici per la porta 1 (porta principal).
1r  BAT: 12.00 - 13.00 h. Accés al al centre pel carrer Ramón Mandri - Entrada a l'edifici per la porta 4 (porta sud-gimnàs)
2n BAT NO Arts (B i C): 12.30 - 13.30 h. Accés al al centre pel carrer Ramón Mandri - Entrada a les aules del barracó nou.
2n BAT Arts (A i D): 12.30 - 13.30 h. Accés al centre pel carrer Ramón Mandri Lateral - Entrada a l'edifici per la porta 3 (porta lateral nord).
CAI A: 15.30 h. Accés al centre pel carrer Joaquim Cusí Fortunet.
CAI B: 16.30 h. Accés al centre pel carrer Joaquim Cusí Fortunet. 
1r de FiP: 17.30 h. Accés al centre pel carrer Joaquim Cusí Fortunet.
2n de FiP: 18.00 h. Accés al centre pel carrer Joaquim Cusí Fortunet.

L'alumnat d'ESO, farà l'horari lectiu habitual.

L'alumnat d'estudis postobligatoris farà presentació amb el tutor.


El dilluns 14 de setembre, els horaris de sortida del centre seran els següents:

1r d’ESO: 14.35 h. Porta 1 (porta principal) - Sortida pel carrer Joaquim Cusí Fortunet.
2n d’ESO: 14.35 h. Porta 3 (porta lateral nord) - Sortida pel carrer Joaquim Cusí Fortunet.
3r d’ESO: 14.40 h. Porta del barracó vell - Sortida pel carrer Joaquim Cusí Fortunet.
4t d’ESO: 14.40 h. Porta 1 (porta principal) - Sortida pel carrer Joaquim Cusí Fortunet.
1r BAT: 13.00 h. Porta 4 (porta sud-gimnàs) - Sortida pel carrer Ramón Mandri.
2n BAT NO Arts (B i C): 13.30 h. Porta del barracó nou - Sortida pel carrer Ramón Mandri.
2n BAT Arts (A i D): Porta 3 (porta lateral nord) - Sortida pel carrer Ramón Mandri.
CAI A: 16.30 h. Porta 4 (porta sud-gimnàs) - Sortida pel carrer Ramón Mandri.
CAI B: 17.30 h. Porta 4 (porta sud-gimnàs) - Sortida pel carrer Ramón Mandri. 
1r de FiP: 18.30 h. Porta 4 (porta sud-gimnàs) - Sortida pel carrer Ramón Mandri.
2n de FiP: 19.00 h. Porta 4 (porta sud-gimnàs) - Sortida pel carrer Ramón Mandri.

Els alumnes matriculats al Cicle Formatiu de Cures auxiliars d'infermeria, poden consultar quin és el seu grup en aquest enllaç.