Inscripció a les proves d'accés a cícles formatius de grau mitjà

Inscripció a les proves d'accés a cícles formatius de grau mitjà

El Departament d'Educació convoca la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà per a les persones que no tenen el títol de graduat en educació secundària obligatòria (o un altre d'equivalent a efectes d'accés a aquests ensenyaments). 

El període d'inscripció és del 13 (a partir de les 9 h) al 21 de maig de 2020 

Per inscriure's a la prova cal tenir 17 anys o més (o complir-los l'any 2020).

No poden inscriure's les persones que tenen la titulació acadèmica o els ensenyaments que permeten l'accés directe als cicles formatius de grau mitjà (ESO o equivalent, el curs específic d'accés, formació professional bàsica o un PQPI).

Trobareu tota la informació en aquest enllaç.