Organigrama 2020-2021

Equip Directiu

 • Director: Anna Morillas
 • Cap d’estudis: Joan Vila
 • Cap d’estudis adjunt: Núria Vila
 • Secretària: Anna Maria Ortega
 • Coordinadora Pedagògica: Ester Font

 

Caps de Departament

 • Llengua Catalana: Lourdes Godoy
 • Llengua Castellana: Irantzu Pérez
 • Matemàtiques: Carles Llensa
 • Ciències Socials: Pere Gifre
 • Ciències Experimentals: Dolors Corcoll
 • Tecnologia: Gemma Roca
 • Música: Carme Busquets
 • Educació Física: Imma Darnés
 • Educació Visual i Plàstica: Ester Baulida
 • Llengües Estrangeres: Marisa Pérez
 • Sanitat i Farmàcia: Eva Dachs

 

Caps de seminari

 • Seminari de Llengua Francesa: Marta Guri
 • Seminari de Biologia i Geologia: Olga Font
 • Seminari de Clàssiques: Antoni Cobos
 • Seminari de Filosofia: Carles Ruano
 • Seminari d’Orientació: Ester Font

 

Coordinadors

 • Coordinadora de 1r d’ESO: Míriam Meléndez
 • Coordinador de 2n d’ESO: Sergi Palomeras
 • Coordinadora de 3r d’ESO: Marta Barceló
 • Coordinadora de 4t d’ESO: Antònia Tubau
 • Coordinador de BAT: Pere Gifre
 • Coordinadora TAC: Carmina Luque
 • Coordinadora de Riscos Laborals: Carme Riu
 • Coordinadora de Qualitat: Eva Dachs
 • Coordinadora d'Assessorament i reconeixement: Aitana Valero

 

Tutors d’ESO

 • 1r ESO A: Gael Andreu
 • 1r ESO B: Dolors Brunsó
 • 1r ESO C: Montse Compte
 • 1r ESO D: Xavi Costa
 • 2n ESO A: Aina Dilmé
 • 2n ESO B: Enric Rodríguez
 • 2n ESO C: Dani Ramírez
 • 2n ESO D: Sergi Palomeras
 • 3r ESO A: Anna Renart
 • 3r ESO B: Anna Pibernat
 • 3r ESO C: Marta Barceló
 • 3r ESO D: Coral Sala
 • 4t ESO A: Núria Vila
 • 4t ESO B: Antònia Tubau
 • 4t ESO C: Anna Gasull
 • 4t ESO D: Carles Llensa

 

Tutors de Batxillerat

 • 1r BAT A: Dolors Comas i Ester Baulida
 • 1r BAT B. Humanístic: Pere Gifre
 • 1r BAT B. Social: Marisa Pérez
 • 1r BAT C: Gemma Roca i Dolors Corcoll
 • 1r BAT D: Carme Busquets
 • 2n BAT A: Francesc Arquer i Emma Margarit
 • 2n BAT B: Fernando Aisa i Lourdes Godooy
 • 2n BAT C: Carles Ruano
 • 2n BAT D: Marta Pous

 

Tutors de CFGM

 • CAI A: Aitana Valero
 • CAI B: Eva Ladero
 • FIP 1: Fàtima Merino
 • FIP 2: Empar Mallol