Organigrama 2018-2019

Equip Directiu

Director: Pere Gifre
Cap d’estudis: Anna Morillas
Cap d’estudis adjunt: Joan Vila
Secretària: Dolors Corcoll
Coordinadora Pedagògica: Ester Font

Caps de Departament

Llengua Catalana: Xixon Heras
Llengua Castellana: Ana Carretero
Matemàtiques: Xon Coll
Ciències Socials: Isabel Pineda
Ciències Experimentals: Dolors Corcoll
Tecnologia: Àlex Salgado
Música: Carme Busquets
Educació Física: Imma Darnés
Educació Visual i Plàstica: Ester Baulida
Llengües Estrangeres: Caterina Casanovas
Sanitat i Farmàcia: Eva Dachs

Caps de seminari

Seminari de Llengua Anglesa: Marisa Pérez
Seminari de Biologia i Geologia: Vicent Romero
Seminari de Clàssiques: Antoni Cobos
Seminari de Filosofia: Carles Ruano
Seminari d’Orientació: Ester Font

Coordinadors

Coordinadora de 1r d’ESO: Gael Andreu
Coordinadora de 2n d’ESO: Antònia Tubau
Coordinadora de 3r d’ESO: Carme Ramió
Coordinador de 4t d’ESO: Sergi Palomeras
Coordinador Informàtic: Quim Vila
Coordinador de Riscos Laborals: Quim Vila
Moodle: Eva Sánchez

Tutors d’ESO

1r ESO A: Montse Compte
1r ESO B: Carme Busquets
1r ESO C: Dolors Brunsó
1r ESO D: Gael Andreu
2n ESO A: Enric Rodríguez
2n ESO B: Antònia Tubau
2n ESO C: Francesc Arquer
2n ESO D: Xavier Costa
3r ESO A: Núria Vila
3r ESO B: Carme Ramió
3r ESO C: Jordi Casals
3r ESO D: Carmina Luque
4t ESO A: Sergi Palomeras
4t ESO B: Carles Llensa
4t ESO C: Anna Gasull

Tutors de Batxillerat

1r BAT A: Emma Margarit
1r BAT B: Xixon Heras i Mª Carme Montcanut
1r BAT C: Lourdes Godoy i Eva Sánchez
1r BAT D: Josep Ricart
2n BAT A: Fernando Aisa i Coral Sala
2n BAT B: Irantzu Pérez i Marisa Pérez
2n BAT C: Pere Gifre i Carles Ruano
2n BAT D: Marta Pous

Tutors de CFGM

CAI A: Gemma Cots
CAI B: Eva Ladero
FIP 1: Fàtima Merino
FIP 2: Empar Mallol