Contracte de neteja de l'Institut Alexandre Deulofeu

L'anunci de licitació i la resta de documentació de l'expedient del contracte de neteja està publicat a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública (PSCP). L'enllaç per accedir-hi és:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/notice.pscp?idDoc=38882129&reqCode=viewCn