NOFC

Normes d'organització i funcionament del centre

Les normes d'organització i duncionament del centre (NOFC) han d’aplegar el conjunt d’acords i decisions d’organització i funcionament que s’hi adoptin per fer possible, en el dia a dia, el treball educatiu i de gestió que permeti assolir els objectius proposats en el projecte educatiu de centre i en la seva programació anual.

En el document adjunt d'aquesta pàgina hi podeu trobar les NOFC de l'Institut.