Assessorament i reconeixement de l'experiència laboral

Posa en valor la teva experiència


Què és pot aconseguir?

Reconèixer acadèmicament els treballs i/o feines que una persona ha realitzat durant la seva vida laboral.

En el procés es verifiquen les feines realitzades i s’equiparen amb els continguts dels cicles formatius de formació professional relacionats.


S’adreça...

A les persones que han complert 18 anys i poden acreditar una experiència laboral o en activitats socials d’almenys dos anys en el sector relacionat amb el cicle formatiu del qual volen reconèixer els aprenentatges.


Com funciona?

Es tracta d’un procés documental, d’entrevista, avaluació i certificació.

El servei d'assessorament en la formació professional del sistema educatiu

El presta el centre educatiu de forma personalitzada i té un cost de 60€ de preu públic que disposa d'exempcions i bonificacions segons normativa.

Identifica i analitza detalladament les capacitats i les expectatives professionals de la persona, valorant i fent les recomanacions de les ofertes formatives que millor s’adaptin al seu perfil i interessos.

Conclou amb el lliurament de l’informe d’assessorament, requisit per presentar-se al servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral, en el qual hi constarà:

 • Les recomanacions de la persona assessora.
 • L’itinerari formatiu i professional.
 • El dossier de la trajectòria professional.

 

Servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l'experiència laboral

La persona prèviament ha d’haver rebut l’informe del servei d’assessorament en la formació professional del sistema educatiu, haver complert 18 anys  i acreditar una experiència laboral o en activitats socials, d'almenys dos anys, en el sector professional relacionat amb el cicle formatiu del qual volen reconèixer els aprenentatges.

El presta el centre educatiu de forma personalitzada i té un cost determinat pel preu públic de 18€ per Unitat Formativa o 40€ per crèdit que es vol reconèixer, preu que disposa de exempcions i bonificacions segons normativa.

Consisteix en una entrevista entre la persona i els avaluadors del centre educatiu de forma individualitzada.

Conclou amb un certificat oficial expedit pel centre educatiu en el qual hi constaran els crèdits o unitats formatives i mòduls reconeguts.

Per convalidar les Unitats Formatives o crèdits certificats, la persona s’ha de matricular en el cicle formatiu corresponent acreditant els requisits d'accés.


Sol·licitar el servei?

El servei d’assessorament es podrà sol·licitar telemàticament a través d'aquest qüestionari.

El servei de reconeixement es podrà sol·licitar telemàticament a través d'aquest qüestionari. 


On puc obtenir informació?

 • A la web del Departament d’Educació.
 • Als centres que ofereixin el serveis d’assessorament i de reconeixement acadèmic dels aprenentatges presencialment o al seu web.
 • Correu electrònic: assessorament.deulofeu@gmail.com

   

Calendari del procés d'assessorament:

 • Inscripcions del 4 d'octubre de 2022 al 27 de gener de 2023.
 • Publicació del llistat provisional d'admesos: 31 de gener de 2023.
 • Reclamacions de l'1 al 2 de febrer de 2023.
 • Publicació del llistat definitiu d'admesos: 3 de febrer de 2023.
 • Reunió informativa: 8 de febrer de 2023.

 

Calendari del procés de reconeixement:

 • Inscripcions del 27 al 31 de març de 2023.
 • Publicació del llistat provisional d'admesos: 4 d'abril de 2023.
 • Reclamacions del 5 al 6 d'abril de 2023.
 • Publicació del llistat definitiu d'admesos: 7 d'abril de 2023.
 • Recollida de certificats a partir del 4 de maig de 2023.