Associa't!

Associa't

Per afiliar-se a l'Associació de mares i pares de l'Institut Alexandre Deulofeu cal omplir el formulari de sota. La quota anual és de 30 € per família.

Per l’actualització de la nostra base de dades agrairíem a les famílies l’actualització de les seves dades d’afiliació a l’AFA.

Així mateix, aquelles famílies que es vulguin fer sòcies també cal que omplint el present formulari.


Dades bancaries

Se’ls informa que les dades aportades en aquest document i l’ús d’aquestes seran objecte de tractament informatitzat només per aquesta associació: AFA – IES ALEXANDRE DEULOFEU – 17600 Figueres

Seré soci/sòcia de l'AFA Alexandre Deulofeu durant l'escolarització del meu fill/a mentre no en notifiqui la baixa de manera voluntària.