Què s'ha de tenir en compte abans d'entrar a l'institut?

El primer dia de curs, l'alumnat haurà de portar omplerta i signada pel/per la pare/mare/tutor/a la declaració responsable que adjuntem en aquesta pàgina. En cas que l'alumne sigui major d'edat haurà de portar omplert aquest altre model.

Per tal que l'alumne pugui accedir al recinte de l'Institut:

 • Ha de venir amb mascareta i portar-la ben posada.
 • No pot tenir una temperatura superior als 37,5º ni haver reduït la temperatura amb antitèrmics.
 • L’alumne/a no pot tenir cap d’aquests símptomes:
 • Febre o febrícula
 • Tos
 • Dificultat per a respirar
 • Mal de coll
 • Refredat nasal
 • Cansament
 • Dolors musculars
 • Mal de cap
 • Mal de panxa
 • Vòmits
 • Diarrea
 • Pèrdua d'olfacte o gust


A més, cap persona pot accedir-hi si:

 • Està en aïllament per ser positiu de COVID-19.
 • Està en espera del resultat d’una PCR o una altra prova de diagnòstic de COVID-19.
 • Conviu amb una persona diagnosticada de COVID-19.
 • Està en aïllament preventiu per ser contacte estret d’un positiu per COVID-19.

L'accés al centre

L'alumnat accedeix a les aules en l’horari, l’accés i la porta establerts per cada nivell:

 • 1r ESO. Entrada a les 8.05 h per l’accés principal del centre (carrer Joaquim Cusí Fortunet) i la porta principal de l’edifici (porta 1).
 • 2n ESO. Entrada a les 8.05 h per l’accés principal del centre i la porta nord de l’edifici (porta 3).
 • 3r ESO. Entrada a les 8.10 h per l’accés principal del centre i entrada directa al barracó 1.
 • 4t ESO.  Entrada a les 8.10 h per l’accés principal del centre i la porta principal de l’edifici (porta 1).
 • 1r BAT. Entrada a les 8.10 h per l’accés del carrer Ramon Mandri i la porta sud de l’edifici (porta 4).
 • 2n BAT d’arts. Entrada a les 8.10 h per l’accés del carrer Ramon Mandri i la porta nord de l’edifici (porta3).
 • 2n BAT no arts. Entrada a les 8.10 h per l’accés del carrer Ramon Mandri i entrada directa al barracó 2. 
 • FP. Entrada a les 15.00 h per l’accés del carrer Ramon Mandri i la porta sud de l’edifici (porta 4). 

Totes les entrades de l'alumnat d'ESO es faran per l'accés del carrer Joaquim Cusí Fortunet, mentre que totes les entrades de l'alumnat d'estudis postoblogatoris es faran per l'accés del carrer Ramon Mandri.