Dins de l'Institut

A l'hora de fer l'organització interna del centre pel curs 2021-2022, s'han seguit les indicacions dels departaments d'Educació i de Salut.
  • Ús obligatori de mascareta en tot el recinte i durant tot l'horari lectiu.
  • Organització interna en grups estables de convivència i zones de nivell estancades.
  • Administració de gel hidroalcohòlic en el moment d'accedir a cada aula.
  • Reducció de la mobilitat dins el centre. 
  • Doble higienització de l'espai de treball en les aules específiques d'ús comú i cada cop que se surt i s'entra de l'aula de referència del grup estable.
  •  Ventilació constant dels espais ocupats.
  • Personal de neteja durant tot l'horari lectiu per tal de desinfectar constantment els espais comuns.