Organització de l'hora d'esbarjo

L’alumnat ha sortir i entrar al pati en els horaris i per les portes establertes per cada nivell:
  • 1r ESO. Sortida a les 11.05 h per la porta principal de l’edifici (porta 1). Es dirigeixen a la zona 1. Entrada a les aules a les 11.35 h per la mateixa porta.
  • 2n ESO. Sortida a les 11.05 h per la porta nord de l’edifici (porta 3). Es dirigeixen a la zona 2 pel pas dels barracons. Entrada a les aules a les 11.35 per la mateixa porta.
  • 3r ESO. Sortida a les 11.10 h. Es queden a la zona 3. Entrada a les aules a les 11.40 h.
  • 4t ESO. Sortida a les 11.10 h per la porta nord de l’edifici (porta 3). Es queden a la zona 4. Entrada a les aules a les 11.40 h per la mateixa porta.
  • 1r BAT. Sortida del centre a les 11.10 h per la porta sud de l’edifici (porta 4) i l’accés del carrer Mandri. No es poden quedar al recinte de l’institut. Entrada a les aules a les 11.40 h pel mateix accés i porta. 
  • 2n BAT d’arts. Sortida del centre a les 11.10 h per la porta nord de l’edifici (porta 4) i l’accés del carrer Mandri. No es poden quedar al recinte de l’institut. Entrada a les aules a les 11.40 h pel mateix accés i porta. 
  • 2n BAT no arts. Sortida del centre a les 11.10 h per l’accés del carrer Mandri. No es poden quedar al recinte de l’institut. Entrada a les aules a les 11.40 h pel mateix accés i porta. 
Hi ha una zona del pati d'ús exclusiu per cada nivell d'ESO.
Les pistes esportives només podran ser utilitzades per un sol grup estable per dia. S'ha organitzat un ús rotatiu de les pistes per tots els grups d'ESO.
Pel que fa la cantina, el servei de cafeteria es farà a l’exterior, per la porta 2 (porta d’accés a la cafeteria) fent cua a la vorera de l'edifici mantenint les distàncies de seguretat. Per evitar les cues, s'aconsella que l'alumnat es porti l'esmorzar i aigua de casa.