Sortida de l'Institut

En acabar l'horari lectiu, l'alumnat surt de les aules en l’horari, la porta i l’accés establerts per cada nivell:
  • 1r ESO. Sortida a les 14.35 h per la porta principal de l’edifici (porta 1) i l’accés principal del centre (carrer Joaquim Cusí Fortunet).
  • 2n ESO. Sortida a les 14.35 h per la porta nord de l’edifici (porta 3) i l’accés principal del centre.
  • 3r ESO. Sortida a les 14.40 h del barracó 1 i l’accés principal del centre.
  • 4t ESO.  Sortida a les 14.40 h per la porta principal de l’edifici (porta 1) i l’accés principal del centre.
  • 1r BAT. Sortida a les 14.40 h per la porta sud de l’edifici (porta 4) i l’accés del carrer Ramon Mandri.
  • 2n BAT d’arts. Sortida a les 14.40 h per la porta nord de l’edifici (porta3) i l’accés del carrer Ramon Mandri.
  • 2n BAT no arts. Sortida a les 14.40 h del barracó 2 i l’accés del carrer Ramon Mandri.
  • FP. Sortida a les 20.45 h per la porta principal de l’edifici (porta 1) i l’accés principal del centre (carrer Joaquim Cusí Fortunet).