Estratègia digital de centre

L’Estratègia digital de centre defineix i concreta les línies d’actuació d’un centre que fan possible que docents, alumnat i centre assoleixin la competència digital.