Batxillerat d'Arts

Batxillerat d'Arts

Continguts

El currículum del batxillerat d'arts consta d'una part comuna (les matèries comunes) i una part diversificada (la matèria comuna d'opció, les matèries de modalitat, les matèries específiques i el treball de recerca). A més, els alumnes tenen assignada una hora setmanal de tutoria. En la modalitat d'arts, la matèria comuna d'opció és Fonaments de les Arts. En la part diversificada, l'alumne ha de cursar quatre matèries de modalitat, una d'aquestes la d'opció obligatòria.

Treball de recerca

El treball de recerca és una activitat d'investigació que ha de fer tot l'alumnat de batxillerat. S'ha d'iniciar durant el primer curs, a partir de febrer, i presentar obligatòriament durant la primera setmana lectiva de gener del segon curs.

Batxillerat d'Arts

1r de Batxillerat d'Arts plàstiques, imatge i disseny

Matèries comunes

 • Llengua catalana i literatura I
 • Llengua castellana i literatura I
 • Llengua estrangera I (anglès o francès)
 • Ciències del món contemporani
 • Educació física
 • Filosofia

 

Matèries de modalitat

 • Història i fonaments de les arts I
 • Cultura audiovisual I
 • Dibuix artístic I
 • Dibuix tècnic I
 • Volum

 

Matèries específiques

 • Tècniques d'expressió graficoplàstica

2n de Batxillerat d'Arts plàstiques, imatge i disseny

Matèries comunes

 • Llengua catalana i literatura II
 • Llengua castellana i literatura II
 • Llengua estrangera II (anglès o francès)
 • Història de la filosofia
 • Història

 

Matèria comuna d'opció

 • Fonaments de les arts II

 

Matèries de modalitat

 • Cultura audiovisual II
 • Dibuix artístic II
 • Dibuix tècnic II
 • Disseny

1r de Batxillerat d'Arts escèniques, música i dansa

Matèries comunes

 • Llengua catalana i literatura I
 • Llengua castellana i literatura I
 • Llengua estrangera I (anglès o francès)
 • Ciències del món contemporani
 • Educació física
 • Filosofia

 

Matèries de modalitat

 • Història i fonaments de les arts I
 • Anàlisi musical I
 • Anatomia aplicada
 • Cultura audiovisual
 • Llenguatge i pràctica musical

2n de Batxillerat d'Arts escèniques, música i dansa

Matèries comunes

 • Llengua catalana i literatura II
 • Llengua castellana i literatura II
 • Llengua estrangera II
 • Història de la filosofia
 • Història

 

Matèria comuna d'opció

 • Fonaments de les arts II

 

Matèries de modalitat

 • Anàlisi musical II
 • Arts escèniques
 • Cultura audiovisual II
 • Literatura castellana
 • Literatura catalana

 

Matèries específiques

 • Història de la música i de la dansa