Batxillerat d'Arts

Batxillerat d'Arts

Continguts

El currículum del batxillerat d'arts consta d'una part comuna (les matèries comunes) i una part diversificada (la matèria obligada de modalitat, les matèries de modalitat, les matèries optatives i el treball de recerca). A més, els alumnes tenen assignada una hora setmanal de tutoria. En la modalitat d'arts, en la via de música i arts escèniques, la matèria obligada de modalitat pot ser l'Anàlisi musical o les Arts escèniques. i en la via d'arts plàstiques, imatge i disseny la matèria obligada de modalitat és el Dibuix artístic. En la part diversificada, l'alumne ha de cursar sis matèries de modalitat, a primer de batxillerat i quatre a segon. Una d'aquestes matèries ha de ser la d'opció obligatòria.

Treball de recerca

El treball de recerca és una activitat d'investigació que ha de fer tot l'alumnat de batxillerat. S'ha d'iniciar durant el primer curs, a partir de febrer, i presentar obligatòriament durant el desembre del segon curs.

Batxillerat d'Arts

1r de Batxillerat d'Arts escèniques, música i dansa

Matèries comunes

 • Llengua catalana i literatura 1
 • Llengua castellana i literatura 1
 • Llengua estrangera 1 (anglès o francès)
 • Educació física
 • Filosofia

 

Matèria obligada de modalitat

 • Anàlisi musical 1 o
 • Arts escèniques 1

 

Matèries de modalitat, optatives i de centre

 • Anàlisi musical 1
 • Arts escèniques 1
 • Cor i tècnica vocal 1
 • Llenguatge i pràctica musical
 • Fonaments de les arts
 • Anatomia aplicada a la dansa
 • Cultura audiovisual
 • Creació literària

 

2n de Batxillerat d'Arts escèniques, música i dansa

Matèries comunes

 • Llengua catalana i literatura 2
 • Llengua castellana i literatura 2
 • Llengua estrangera 2
 • Història de la filosofia
 • Història

 

Matèria obligada de modalitat

 • Anàlisi musical 2 o
 • Arts escèniques 2

 

Matèries de modalitat i optatives

 • Anàlisi musical 2
 • Arts escèniques 2
 • Cor i tècnica vocal 2
 • Història de la música i la dansa
 • Literatura dramàtica
 • Literatura catalana
 • Història de l'art
 • Literatura castellana

1r de Batxillerat d'Arts plàstiques, imatge i disseny

Matèries comunes

 • Llengua catalana i literatura 1
 • Llengua castellana i literatura 1
 • Llengua estrangera 1 (anglès o francès)
 • Educació física
 • Filosofia

 

Matèria obligada de modalitat

 • Dibuix artístic 1

 

Matèries de modalitat, optatives i de centre

 • Cultura audiovisual
 • Dibuix tècnic aplicat a les arts plàstiques i al disseny 1
 • Volum
 • Fonaments de les arts
 • Llenguatges artístics contemporanis
 • Projectes artístics

 

2n de Batxillerat d'Arts plàstiques, imatge i disseny

Matèries comunes

 • Llengua catalana i literatura 2
 • Llengua castellana i literatura 2
 • Llengua estrangera 2 (anglès o francès)
 • Història de la filosofia
 • Història

 

Matèria obligada de modalitat

 • Dibuix artístic 2

 

Matèries de modalitat

 • Disseny
 • Fonaments artístics
 • Tècniques d'expressió graficoplàstiques
 • Dibuix tècnic aplicat a les arts plàstiques i al disseny 2