Batxillerat de Ciències i tecnologia

Batxillerat de Ciències i tecnologia

Continguts

El currículum del batxillerat de ciències i tecnologia consta d'una part comuna (les matèries comunes) i una part diversificada (la matèria obligada de modalitat, les matèries de modalitat, les matèries optatives i el treball de recerca). A més, els alumnes tenen assignada una hora setmanal de tutoria. En la modalitat de ciències i tecnologia, la matèria comuna d'opció és Matemàtiques. En la part diversificada, l'alumne ha de cursar sis matèries de modalitat, a primer de batxillerat i quatre a segon. Una d'aquestes matèries ha de ser la d'opció obligatòria.

Treball de recerca

El treball de recerca és una activitat d'investigació que ha de fer tot l'alumnat de batxillerat. S'ha d'iniciar durant el primer curs, a partir de febrer, i presentar obligatòriament durant la primera setmana lectiva de gener del segon curs.

Batxillerat de Ciències i tecnologia

1r de Batxillerat de Ciències i tecnologia

Matèries comunes

 • Llengua catalana i literatura 1
 • Llengua castellana i literatura 1
 • Llengua estrangera 1 (anglès o francès)
 • Educació física
 • Filosofia

 

Matèria obligada de modalitat

 • Matemàtiques 1

 

Matèries de modalitat, optatives i de centre

 • Biologia 1
 • Geologia i ciències ambientals 1
 • Dibuix tècnic 1
 • Química 1
 • Física 1
 • Tecnologia i enginyeria 1
 • Reptes científics actuals
 • Psicologia
 • Cultura audiovisual
 • Programació

 

2n de Batxillerat de Ciències i tecnologia

Matèries comunes

 • Llengua catalana i literatura 2
 • Llengua castellana i literatura 2
 • Llengua estrangera 2
 • Història de la filosofia
 • Història

 

Matèria comuna d'opció

 • Matemàtiques 2

 

Matèries de modalitat

 • Biologia 2
 • Geologia i ciències ambientals 2
 • Dibuix tècnic 2
 • Física 2
 • Química 2
 • Tecnologia i enginyeria 2