Batxillerat de Ciències i tecnologia

Batxillerat de Ciències i tecnologia

Continguts

El currículum del batxillerat de ciències i tecnologia consta d'una part comuna (les matèries comunes) i una part diversificada (la matèria comuna d’opció, les matèries de modalitat, les matèries específiques i el treball de recerca). A més, els alumnes tenen assignada una hora setmanal de tutoria. En la modalitat de ciències i tecnologia, la matèria comuna d'opció és Matemàtiques. En la part diversificada, l'alumne ha de cursar tres o quatre matèries de modalitat, una d'aquestes la d'opció obligatòria. 

Treball de recerca

El treball de recerca és una activitat d'investigació que ha de fer tot l'alumnat de batxillerat. S'ha d'iniciar durant el primer curs, a partir de febrer, i presentar obligatòriament durant la primera setmana lectiva de gener del segon curs.

Batxillerat de Ciències i tecnologia

1r de Batxillerat de Ciències i tecnologia

Matèries comunes

 • Llengua catalana i literatura I
 • Llengua castellana i literatura I
 • Llengua estrangera I (anglès o francès)
 • Ciències món contemporani
 • Educació física
 • Filosofia

 

Matèria comuna d'opció

 • Matemàtiques I

 

Matèries de modalitat

 • Biologia I
 • Ciències de la terra I
 • Dibuix tècnic I
 • Física I
 • Química I
 • Tecnologia industrial I

 

Matèries específiques

 • Cultura audiovisual I
 • Psicologia
 • Francès, segona llengua estrangera I i II

2n de Batxillerat de Ciències i tecnologia

Matèries comunes

 • Llengua catalana i literatura II
 • Llengua castellana i literatura II
 • Llengua estrangera II
 • Història de la filosofia
 • Història

 

Matèria comuna d'opció

 • Matemàtiques II

 

Matèries de modalitat

 • Biologia II
 • Ciències de la terra II
 • Dibuix tècnic II
 • Electrotècnia
 • Física II
 • Química II
 • Tecnologia industrial II

 

Matèries específiques

 • Cultura audiovisual II