Batxillerat d'Humanitats i ciències socials

Batxillerat d'Humanitats i ciències socials

Continguts

El currículum del batxillerat d'humanitats i ciències socials consta d'una part comuna (les matèries comunes) i una part diversificada (la matèria comuna d'opció, les matèries de modalitat, les matèries específiques i el treball de recerca). A més, els alumnes tenen assignada una hora setmanal de tutoria. En la modalitat d'humanitats i ciències socials, l'alumne tria com a matèria comuna d'opció per als dos cursos entre Llatí o Matemàtiques aplicades a les ciències socials, amb la qual cosa es defineix l'itinerari de humanitats o ciències socials.

Treball de recerca

El treball de recerca és una activitat d'investigació que ha de fer tot l'alumnat de batxillerat. S'ha d'iniciar durant el primer curs, a partir de febrer, i presentar obligatòriament durant la primera setmana lectiva de gener del segon curs.

Batxillerat d'Humanitats i ciències socials

1r de Batxillerat d'Humanitats i ciències socials

Matèries comunes

 • Llengua catalana i literatura I
 • Llengua castellana i literatura I
 • Llengua estrangera I (anglès o francès)
 • Ciències del món contemporani
 • Educació física
 • Filosofia

 

Matèries comunes d'opció

 • Llatí I (per a humanitats)
 • Matemàtiques aplicades a les ciències socials I (per a ciències socials)

 

Matèries de modalitat

 • Economia
 • Economia d'empresa I
 • Grec I
 • Història del món contemporani
 • Literatura universal

 

Matèries específiques

 • Cultura audiovisual
 • Psicologia
 • Francès, segona llengua estrangera I i II

2n de Batxillerat d'Humanitats i ciències socials

Matèries comunes

 • Llengua catalana i literatura II
 • Llengua castellana i literatura II
 • Llengua estrangera II (anglès o francès)
 • Història de la filosofia
 • Història

 

Matèries comunes d'opció

 • Llatí II (per a humanitats)
 • Matemàtiques aplicades a les ciències socials II (per a ciències socials)

 

Matèries de modalitat

 • Economia de l'empresa II
 • Geografia
 • Grec II
 • Història de l'art
 • Literatura castellana
 • Literatura catalana

 

Matèries específiques

 • Cultura audiovisual