CFGM de Cures auxiliars d'infermeria

Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Cures Auxiliars d'Infermeria

Els estudis de tècnic en cures auxiliars d'infermeria preparen professionals capacitats per a proporcionar cures auxiliars al pacient/client i actuar sobre les condicions sanitàries del seu entorn, com a membre d'un equip d'infermeria en els centres sanitaris d'atenció especialitzada i primària, sota la dependència del personal diplomat en infermeria o, si escau, com a membre d'un equip de salut en l'assistència derivada de la pràctica de l'exercici liberal, sota la supervisió corresponent.

El cicle formatiu de cures auxiliars d'infermeria que imparteix l'INS Alexandre Deulofeu és el resultat d'un conveni entre el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i la Fundació Salut Empordà, Hospital de Figueres.

Accés

Poden accedir al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • Tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria
 • Haver superat el curs específic per a l'accés als cicles de grau mitjà
 • Tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar
 • Haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP)
 • Tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics
 • Haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys
 • Haver superat els mòduls obligatoris d'un programa de formació i inserció (PFI)
 • Tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir com a mínim 17 anys l'any en què es fa la prova.

Les places que ofereix el centre en cada convocatòria de preinscripció s'ordenen per vies, segons els estudis anteriors. 

Continuïtat

Sortides acadèmiques

Les persones que superen el cicle formatiu obtenen un títol de tècnic o tècnica, que els permet accedir:

 • Al batxillerat
 • A un cicle de grau superior del mateix itinerari del cicle de grau mitjà

 

Sortides professionals

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • Tècnic o tècnica auxiliar d'infermeria, atenció primària o domiciliària, en unitats especials i de salut mental

Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Cures Auxiliars d'Infermeria

Matèries

 • Crèdit 1. Operacions administratives i documentació sanitària. 60 hores
 • Crèdit 2. L'ésser humà davant la malaltia. 60 hores
 • Crèdit 3. Benestar del pacient: necessitats d'higiene, repòs i moviment. 60 hores
 • Crèdit 4. Cures bàsiques d'infermeria aplicades a les necessitats de l'ésser humà. 240 hores 
 • Crèdit 5. Primers auxilis. 30 hores
 • Crèdit 6. Higiene del medi hospitalari i neteja de material. 90 hores
 • Crèdit 7. Recolzament psicològic al pacient/client. 60 hores
 • Crèdit 8. Educació per a la salut. 30 hores
 • Crèdit 9. Tècniques d'ajuda odontològica/estomatològica. 90 hores
 • Crèdit 10. Relacions en l'equip de treball. 60 hores
 • Crèdit 11. Formació i orientació laboral. 60 hores
 • Crèdit 12. Formació en centres de treball. 410 hores
 • Crèdit 13. Síntesi. 60 hores