CFGS de Dietètica

Cicle formatiu de grau superior de Dietètica

Aquests estudis postobligatoris capaciten per elaborar dietes, controlar la qualitat de l'alimentació de les persones, analitzar-ne els comportaments alimentaris i programar i aplicar activitats educatives que millorin els hàbits d'alimentació de la població.

La durada és de 2.000 hores distribuïdes en dos cursos acadèmics.


Aquests estudis es regeixen per la LOGSE.

Cicle formatiu de grau superior de Dietètica

Mòduls

  • Mòdul 1: organització i gestió de l'àrea de treball assignada en la unitat/gabinet de dietètica.
  • Mòdul 2: alimentació equilibrada.
  • Mòdul 3: dietoteràpia.
  • Mòdul 4: control alimentari.
  • Mòdul 5: microbiologia i higiene alimentària.
  • Mòdul 6: educació sanitària i promoció de la salut.
  • Mòdul 7: fisiopatologia aplicada a la dietètica.
  • Mòdul 8: relacions en l'àmbit de treball.
  • Mòdul 9: formació i orientació laboral.
  • Mòdul 10: formació en centres de treball.