Acte públic d'assignació de places vacants de Cicles Formatius

Acte públic d'assignació de places vacants de Cicles Formatius

Seguint les indicacions de la Direcció General de Formació Professional del Departament d'Educació, es convoca l'acte públic d'assigació de places vacants dels Cicles Formatius de Grau Mitjà del nostre centre. 
1. L'acte es farà el dilluns 25 de juliol de 10.00 a 11.00 h.
2. Les places vacants del nostre centre són:
Curs Auxiliars d'Infermeria:
- Via 1: 13 places vacants
- Via 2: 4 places vacants
- Via 3: 2 plaça vacant
Farmàcia i Parafarmàcia:
- Via 1: 8 places vacants
- Via 2: 2 plaça vacant
- Via 3: 1 plaça vacant
3. A l'acte hi ha d'assistir la persona interessada. En cas de no ser possible podrà assistir-hi qualsevol altra persona, degudament autoritzada, en representació seva. La persona interessada ha de sortir en aquesta llista d'espera.
4. La no assistència a l'acte d'assignació suposa la pèrdua del dret a l'assignació de plaça.
 

L'alumnat que no obtingui plaça ha de tenir en compte la segona fase d'admissió. La informació sobre aquesta segona fase d'admissió la trobareu properament en aquest enllaç.