CFPS - Llista de sol·licituds amb puntuació provisional

CFPS - Llista de sol·licituds amb puntuació provisional

Publicada la llista de sol·licituds que han demanat el centre i l'ensenyament de Cicles superiors de formació professional en primera petició amb la puntuació provisional a 26/06/2023. En el nostres cas es detalla l'oferta inical del CFPS de Dietètica. 

Podeu consultar-la en aquest document.

És molt important tenir present que no es farà el tràmit de recuperació de notes, per la qual cosa l'alumnat haurà de demanar al seu centre un certificat amb la qualificació mitjana dels estudis al·legats per a l'accés. Aquest document s'haura d'annexar digitalitzat juntament amb la reclamació. Els enllaços per presentar la reclamació son accessibles des de la consulta de resultat de l'OVT o des del web preinscripció.gencat.cat.