Llista de barem provisional de Batxillerat

Llista de barem provisional de Batxillerat

S'ha publicat la llista de sol·licituds que han demanat el centre i l'ensenyament en primera petició amb la puntuació provisional a 22/05/2023
Contra la llista provisonal es pot presentar reclamació del 22 al 29 de maig.
És important tenir en compte que si s'han al·legat criteris prioritaris o criteris complementaris i a la llista provisional surt un 0, és pel fet que no s'ha adjuntat la documentació requerida. Per tant, si es fa reclamació, caldrà aportar-la adjuntant-la a la mateixa aplicació amb la qual es va fer la sol·licitud de preinscripció.
Podreu trobar la llista en aquest enllaç