Publicació de la llista d'admesos i exclosos definitiva pels estudis d'FP de grau mitjà

Publicació de la llista d'admesos i exclosos definitiva pels estudis d'FP de grau mitjà

Dins el procés de preinscripció a cicles de formació professional de grau mitjà per a alumnat amb continuïtat d'escolarització pel curs 2022 - 2023, s'han publicat les llistes d'admesos i exclosos definitiva que han demanat el centre i l'ensenyament en primera petició per al primer curs a 16.05.2022. La trobareu en el següent enllaç:

Al mateix temps, s'ha publicat el nombre de sol·licituds admeses que han demanat el centre i ensenyament en primera petició per al primer curs a 16/05/2022