PEC

Projecte educatiu de centre

El projecte educatiu de centre (PEC) és un document que inclou els trets d'identitat del centre, els principis pedagògics, els principis organitzatius i el projecte lingüístic.

En el document adjunt a aquesta pàgina hi trobareu el PEC de l'Institut.