Contracte de neteja de l'Institut Alexandre Deulofeu

L'anunci de licitació i la resta de documentació de l'expedient del contracte de neteja està publicat a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública (PSCP). En el mateix enllaç podreu trobar la formalització del contracte de neteja. És el següent:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/awardnotice.pscp?idDoc=75124856&reqCode=viewDcan


Addenda de pròrroga del servei de neteja al Registre Públic de Contractes i la proposta de pròrroga a la Plataforma de Contractació Pública al següent enllaç: 

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/anouncements.pscp?cn=75124856&reqCode=viewAnouncements&type=dcan