Experiències de servei comunitari

Experiències de servei comunitari

Des del curs 2012 - 2013 l'institut realitza diferents projectes d'E/A en el marc del Servei Comunitari. Aquestes accions educatives volen promoure que els alumnes experimentin i protagonitzin activitats, actituds i valors de compromís cívic, aprenguin en l'exercici actiu de la ciutadania i posin en joc els seus coneixements i capacitats al servei de la comunitat, és a dir, que contribueixin a la seva millora i alhora a la millora del propi procés d'aprenentatge. 

Es realitzen diferents projectes en diferents formats (matèries, optatives o servei comunitari) i amb diferents entitats participants. Sempre emfatitzant el protagonisme de l'alumne/a. 

Experiències de servei comunitari