Projecte Rossinyol

Projecte Rossinyol

El Projecte Rossinyol és un projecte de mentoria que es porta a terme per estudiants de la Universitat de Girona i alumnes de primària i secundària.

Els/les mentors/es són estudiants universitaris que acompanyen periòdicament un/a noi/a per tal que conegui diferents espais de la ciutat, àmbits de producció cultural, etc. Tot plegat es fa amb la pretensió d'afavorir el seu procés d'integració i coneixement de l'entorn. Cada curs escolar hi participen alumnes del nostre centre.