VISIÓ

VISIÓ

L'Institut Alexandre Deulofeu treballa amb la visió d'esdevenir un centre educatiu públic de referència pel treball que s'hi desenvolupa, per la identificació de la comunitat educativa amb el centre i per la projecció exterior.

En l'educació secundària obligatòria, es vol ser un centre que formi persones i que les doti de les eines necessàries per al treball intel·lectual i la vida en comunitat, tot partint de la diversitat de l'alumnat.

En l'educació postobligatòria, es vol ser un centre de referència comarcal:

En batxillerat, des de l'oferta de la totalitat de les modalitats, el fet de ser l'únic centre que imparteix les modalitats d'arts i des de l'optativitat que el marc legal possibilita, per la qualitat educativa i pels resultats acadèmics obtinguts.

En els cicles formatius, des de l'especialització en la branca sanitària, en uns cicles que possibiliten els aprenentatges, les destreses i les aptituds teòriques i pràctiques per la inserció laboral immediata, i que permet seguir estudis posteriors.

MISSIÓ

MISSIÓ

L'Institut Alexandre Deulofeu té com a missió la formació de persones competents i ciutadans demòcrates en un món canviant i en evolució. Per assolir aquests objectius es potencia la responsabilitat en el procés d'aprenentatge, el valor del treball personal i cooperatiu, el coneixement de la llengua i la cultura catalana, l'aprenentatge de la llengua estrangera i la interculturalitat.

A fi de preparar l'alumnat pel present i pel futur, que és la principal funció educativa de l'Institut, en un món en constant transformació, s'inculca el valor de la responsabilitat, l'esperit crític, ètic i democràtic.

VALORS

VALORS

Els valors que guien el treball de l'Institut Alexandre Deulofeu són:

  • La cultura de l'esforç, la responsabilitat i l'autoexigència.
  • La potenciació i desenvolupament de la creativitat personal i professional.
  • El respecte, la tolerància i la solidaritat amb els altres.
  • El respecte a l'entorn natural i el compromís amb la cultura catalana.
  • La cultura de la pau i l'equitat.
  • La defensa dels drets humans i la igualtat de gènere.
  • El sentit crític, ciutadà i democràtic.
  • La preparació de l'alumnat, especialment als cicles formatius, per treballar per als altres.