Orientació

El procés orientador inclou les actuacions d'orientació personal, acadèmica i professional per afavorir en l'alumne l'autoconeixement i l'aprenentatge de la presa de decisions en el procés de construcció del propi itinerari formatiu i projecte de vida. A cada nivell hi ha una professora d'orientació educativa referent per als alumnes per ajudar-los i orientar-los en aquest procés, juntament amb el tutor o tutora.