Estudis d'ESO

 • Oferta inicial de places escolars: 8 de març de 2023
 • Termini per presentar la sol·licitud de preinscripció: del 8 al 20 de març de 2023
 • Presentació de documentació: fins al 22 de març de 2023
 • Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 21 d'abril de 2023
 • Presentació de reclamacions: del 21 al 27 d'abril de 2023
 • Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 3 de maig de 2023
 • Sorteig del número de desempat: 9 de maig de 2023
 • Llista ordenada definitiva: 11 de maig de 2023
 • Ampliació de petició de preinscripció per a alumnes sense plaça assignada a cap centre: del 29 de maig a l'1 de juny de 2023
 • Oferta final de places escolars: 9 de juny de 2023
 • Llista d'alumnes admesos i llista d'espera: 12 de juny de 2023

 

Més informació al portal web preinscripció.cat

Estudis de batxillerat

 • Oferta inicial de places escolars: 18 d'abril de 2023
 • Presentació de sol·licituds: del 19 al 25 d'abril de 2023
 • Presentació de documentació: fins al 26 d'abril de 2023
 • Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 22 de maig de 2023
 • Presentació de reclamacions: del 22 al 29 de maig de 2023
 • Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 2 de juny de 2023
 • Sorteig per resoldre les sol·licituds de preinscripció empatades en punts: 2 de juny de 2023
 • Llista ordenada definitiva: 8 de juny de 2023
 • Oferta final de places escolars: 20 de juny de 2023
 • Llista d'alumnes admesos i llista d'espera: 21 de juny de 2023

 

Més informació al portal web preinscripció.cat

Estudis de Formació professional de grau mitjà

Alumnat amb continuïtat d'escolaritat

 • Oferta inicial de places escolars: 11 d'abril de 2023
 • Presentació de sol·licituds (només l'alumnat amb continuitat d'escolaritat): del 12 al 18 d'abril de 2023
 • Presentació de documentació: fins al 19 d'abril de 2023
 • Llista provisional de sol·licituds: 28 dabril de 2023
 • Presentació de reclamacions: del 28 d'abril al 3 de maig de 2023
 • Llista definitiva de sol·licituds admeses i excloses: 8 de maig de 2023
 • Publicació del nombre se sol·licituds presentades: 8 de maig de 2023
 • Llista de sol·licituds amb puntuació provisional: 31 de maig de 2023
 • Presentació de reclamacions: del 31 de maig al 7 de juny de 2023
 • Llista de sol·licituds amb puntuació un cop resoltes les reclamacions: 14 de juny de 2023
 • Sorteig per resoldre les sol·licituds de preinscripció empatades en punts: 14 de juny de 2023
 • Llista ordenada: 20 de juny de 2023
 • Oferta final de places escolars: 30 de juny de 2023
 • Llista d'alumnes admesos i llista d'espera: 30 de juny de 2023
 
Segona fase d'admissió
 • Publicació de vacants: 24 de juliol de 2023
 • Presentació de sol·licituds: del 25 al 27 de juliol de 2023
 • Llista d'alumnes admesos: 31 de juliol de 2023

 

Resta d'alumnat (sense continuïtat d'escolaritat)

 • Oferta inicial de places escolars: 11 d'abril de 2023
 • Presentació de sol·licituds: del 9 al 15 de maig de 2023
 • Presentació de documentació: fins al 16 de maig de 2023
 • Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 31 de maig de 2023
 • Presentació de reclamacions: del 31 de maig al 7 de juny de 2023
 • Llista de sol·licituds amb puntuació un cop resoltes les reclamacions: 14 de juny de 2023
 • Sorteig per resoldre les sol·licituds de preinscripció empatades en punts: 14 de juny de 2023
 • Llista ordenada: 20 de juny de 2023
 • Oferta final de places escolars: 30 de juny de 2023
 • Llista d'alumnes admesos i llista d'espera: 30 de juny de 2023
 
Segona fase d'admissió
 • Publicació de vacants: 24 de juliol de 2023

 • Presentació de sol·licituds: del 25 al 27 de juliol de 2023

 • Llista d'alumnes admesos: 31 de juliol de 2023

 

Més informació al portal web preinscripció.cat

Estudis de Formació professional de grau superior

 • Oferta inicial de places escolars: 25 de maig de 2023
 • Presentació de sol·licituds: del 26 de maig a l'1 de juny de 2023
 • Presentació de documentació: del 26 de maig al 2 de juny de 2023
 • Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 26 de juny de 2023
 • Presentació de reclamacions: del 26 de juny (a les 13 h) al 3 de juliol de 2023
 • Llista de sol·licituds amb puntuació un cop resoltes les reclamacions: 6 de juliol de 2023
 • Sorteig per resoldre les sol·licituds de preinscripció empatades en punts: 6 de juliol de 2023
 • Llista ordenada: 10 de juliol de 2023
 • Oferta final de places escolars: 18 de juliol de 2023
 • Llista d'alumnes admesos i llista d'espera: 18 de juliol de 2023
 
Segona fase d'admissió
 • El 6 i 7 de setembre de 2023: segona fase d'admissió per a alumnes sense plaça assignada a cap centre