Estudis d'ESO

 • Oferta inicial de places escolars: 4 de març de 2022
 • Termini per presentar la sol·licitud de preinscripció: del 9 al 21 de març de 2022
 • Presentació de documentació: fins al 23 de març de 2022
 • Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 21 d'abril de 2022
 • Presentació de reclamacions: del 22 al 28 d'abril de 2022
 • Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 3 de maig de 2022
 • Sorteig del número de desempat: 9 de maig de 2022
 • Llista ordenada definitiva: 11 de maig de 2022
 • Ampliació de petició de preinscripció per a alumnes sense plaça assignada a cap centre: del 27 de maig a l'1 de juny de 2022
 • Oferta final de places escolars: 9 de juny de 2022
 • Llista d'alumnes admesos i llista d'espera: 10 de juny de 2022

 

Més informació al portal web preinscripció.cat

Estudis de batxillerat

 • Oferta inicial de places escolars: 19 d'abril de 2022
 • Presentació de sol·licituds: del 20 al 26 d'abril de 2022
 • Presentació de documentació: fins al 27 d'abril de 2022
 • Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 23 de maig de 2022
 • Presentació de reclamacions: del 23 al 30 de maig de 2022
 • Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 3 de juny de 2022
 • Sorteig per resoldre les sol·licituds de preinscripció empatades en punts: 3 de juny de 2022
 • Llista ordenada definitiva: 9 de juny de 2022
 • Oferta final de places escolars: 21 de juny de 2022
 • Llista d'alumnes admesos i llista d'espera: 22 de juny de 2022

 

Més informació al portal web preinscripció.cat

Estudis de Formació professional de grau mitjà

Alumnat amb continuïtat d'escolaritat

 • Oferta inicial de places escolars: 19 d'abril de 2022
 • Presentació de sol·licituds (només l'alumnat amb continuitat d'escolaritat): del 20 al 26 d'abril de 2022
 • Presentació de documentació: fins al 27 d'abril de 2022
 • Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 6 de maig de 2022
 • Presentació de reclamacions: del 6 al 12 de maig de 2022
 • Llista definitiva de sol·licituds admeses i excloses: 16 de maig de 2022
 • Publicació del nombre se sol·licituds presentades: 16 de maig de 2022
 • Llista de sol·licituds amb puntuació provisional: 9 de juny de 2022
 • Presentació de reclamacions: del 9 al 16 de juny de 2022
 • Llista de sol·licituds amb puntuació un cop resoltes les reclamacions: 22 de juny de 2022
 • Sorteig per resoldre les sol·licituds de preinscripció empatades en punts: 22 de juny de 2022
 • Llista ordenada: 28 de juny de 2022
 • Oferta final de places escolars: 7 de juliol de 2022
 • Llista d'alumnes admesos i llista d'espera: 8 de juliol de 2022
 
Segona fase d'admissió
 • Publicació de vacants: 13 de setembre de 2022
 • Presentació de sol·licituds: del 14 al 16 de setembre de 2022
 • Llista d'alumnes admesos: 21 de setembre de 2022

 

Resta d'alumnat (sense continuïtat d'escolaritat)

 • Oferta inicial de places escolars: 19 d'abril de 2022
 • Presentació de sol·licituds: del 17 al 23 de maig de 2022
 • Presentació de documentació: fins al 24 de maig de 2022
 • Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 9 de juny de 2022
 • Presentació de reclamacions: del 9 al 16 de juny de 2022
 • Llista de sol·licituds amb puntuació un cop resoltes les reclamacions: 22 de juny de 2022
 • Sorteig per resoldre les sol·licituds de preinscripció empatades en punts: 22 de juny de 2022
 • Llista ordenada: 28 de juny de 2022
 • Oferta final de places escolars: 7 de juliol de 2022
 • Llista d'alumnes admesos i llista d'espera: 15 de juliol de 2022
 
Segona fase d'admissió
 • Publicació de vacants: 13 de setembre de 2022

 • Presentació de sol·licituds: del 14 al 16 de setembre de 2022

 • Llista d'alumnes admesos: 21 de setembre de 2022

 

Més informació al portal web preinscripció.cat