Normativa d'ús

Normativa d'ús

En el document adjunt d'aquesta pàgina hi trobareu un resum de les normes bàsiques de convicència que es poden trobar en les Normes d'organització i funcionament de centre (NOFC). Per tal d'assegurar un bon funcionament del centre és essencial que es respecti aquesta normativa.